Eşya Tespit Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Eşya Tespit Dava Dilekçesi

…………………..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
TESPİTİ İSTEYEN

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
KONU:Eşya tespiti ve tarafıma yediemin olarak teslimi.
TESPİT NEDENLERİ :
1- Davalı ile bir yıldır evliyim. Bu evliliğimizden çocuğumuz olmamıştır. Davalı sık sık beni babamın evine gönderip, müşterek evden uzaklaştırmıştır. En son 45 gün önce beni babamın evine bırakıp, bir daha da ilgilenmemiştir. Ben, davalı tarafından baba evine bırakıldığım için hiçbir eşyamı müşterek evden alamadım. Davalı, benle fiili evliliğimiz boyunca hakaret, baskı ve kötü muamelede bulunmuştur.
2- Tüm bu olaylar sonucu ben boşanma ve eşya davası açacağımdan bu davalara esas olmak üzere tespit talebinde bulunuyorum. Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere benim talep ettiğim eşyalar dilekçemiz ekindedir. Altın eşyalar benim elimden alınıp, bozdurulduğu için bunlar ile ilgili hakkımı saklı tutuyorum.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık vs. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ettiğim nedenlerle ileride açacağım davalara esas olmak üzere benim ayrılmadan önce ikamet ettiğimiz aile konutundaki bana ait ev eşyalarının cins ve değerlerinin tespit ettirilmesine, Medeni Kanunun 169 ve 197 maddeleri gereği bana ait eşyaların yedi eminliğinin tarafıma bırakılmasına, Bu husustaki yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/2012

Tespit isteyen
Adı ve Soyadı
İmza

Eki: Eşya Listesi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat