Boşanma Temyiz Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…
Karar No: …/…

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
…………. 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TEMYİZ EDEN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

KARŞI TARAF DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/2012

TALEP KONUSU : Aleyhimize olan hüküm kısmının bozulmasına karar verilmesi dileğidir.

TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Verilen kararın gerekçesi bulunmamaktadır. Dosyamızdaki tanık beyanlarına ve dava dosyaları dahil dosya içindeki delillere niçin itibar edilmediği, karardan anlaşılamamaktadır.
2- Davacı davalıya kötü muamele ettiği, onu aldattığı dosyadaki delillerle sabit olduğu halde dikkate alınmamıştır. Medeni Kanunun 174. maddesinde düzenlenen manevi tazminatın şartlarından olan, kötü muamele ve aldatma fiilleri nedeni ile ayrı yaşamaları söz konusu olması ve müvekkil N. M.’nin ayrılıkta kusuru bulunmaması şartları oluştuğu halde manevi tazminata karar verilmemiştir. Birinci davanın reddinden sonra müvekkilimin eşi davacı müvekkilimi eve dönmesi için davet etmemiştir. Bu da davacının kötü niyetini göstermektedir.
3- Ayrıca talebimizde müvekkilimiz N. U.’nun ziynet eşyalarının iadesine karar verilmemesi hukuka aykırıdır. Eşi bu ziynet eşyalarını düğünden hemen sonra geçici bir süre için almıştır ve evlilik süresi içinde geri vermemiştir. Bu altınların iadesi talebimiz haklı olduğu halde hukuka aykırı olarak talebimiz reddedilmiştir.
4- Yine müvekkilimizin velayeti altında olan Gamze Nur ile babası arasında kurulan şahsi ilişkide, düzenlenen görüşme vakitleri 6 yaşında olan küçük Gamze Nur’un yaşı dikkate alınmadan düzenlenmiştir. Hafta sonu ve dini bayramlar olarak düzenlenen görüşme süreleri, henüz annesinin bakım ve şefkatine ihtiyacı olan Gamze Nur için çok uzundur.
5- Hükümde nafaka miktarları arttırılmasına rağmen günümüz ekonomik şartlarına ve müvekkilimin ekonomik, sosyal şartlarına uygun bir artırım yapılmamıştır. Verilen kararda belirlenen nafaka miktarı hakkaniyete aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : HMK. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu boşanmaya ilişkin hükmün aleyhimize sonuç doğuran kısımları olan tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin kısmının, maddi ve manevi tazminata ilişkin kısmının velayet altındaki küçük ile şahsi ilişki kurulması kısmının, altınların iadesi talebimizin reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmesini saygı ile talep ederim. …/…/2012

Davalı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat