Eşlerin cinsel hayatının olmaması boşanma sebebi midir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Eşlerin cinsel hayatının olmaması boşanma sebebi midir?

Evlilik birliği kurulması ile beraber eşler için bir takım hak ve sorumluluk doğar. TMK 4721 sayılı kanunu gereğince ülkemizde kadın ve erkek eşitliği ön görülmüştür. Bu nedenle eşlerden her birine tanına hak ve yükümlükler ortak hale gelmiştir.

Eşlerin ortak hakları : ortak konutu seçme, birlikte yaşama, evlilik birliğini yönetme ve temsil etme; ortak yükümlükleri: birliğin mutluluğunu sağlama, eşe sadakat gösterme, birlikte yaşama. Dayanışma ve yardımcı olma, çocuklara bakma ve yetiştirme, evlilik birliğinin giderlerine katılma, ve meslek/iş seçiminde özen gösterme.

Peki cinsel ilişkiyi sağlayamamak boşanma sebebi midir ?

Evlilikte yaşanan cinsellik eşlerin mahremiyetidir. Eşler genellikle bu konu ile ilgili sorunları çözerken çok zorlanırlar.

Yargıtay’ca eşlerin cinsel ilişkiye girmemeleri anatomik bir engellerinin bulunmadığı taktirde, cinsel ilişkiyi sağlama görevi kocaya aittir, bu görevi sağlayamıyorsa suçlu taraf erkektir.

Cinsel ilişkiden kaçmak boşanma davasında kusurlu olmaya yeterli midir?

Yargıtay’ca eğer sağlık nedeniyle eşlerden biri cinsel ilişkiye girmekten çekiniyor ise hiçbir kusur yoktur. Fakat eğer eşlerden biri uzun bir süre cinsel ilişkiye girmeyi reddediyor ise, reddeden eş kusurludur ve bu husus boşanma sebebidir. Kusurlu eşin, yani cinsel ilişkiden sağlık sorunu olmaksızın, kaçınan eş diğer eşe tazminat ödemesine karar verilebilir. Hakim tarafların cinsel anlamda, hiçbir sağlık problemi olmadığı halde, psikolojik olarak kaçınma söz konusu ise hakim eşlerden hangisinin cinsel ilişkiden kaçındığını, dolayısı ile hangisi kusurlu olduğunu tespit etmeye çalışacaktır. Kusurun tespiti son derece önemlidir, şöyle ki eğer kusursuz olan eş talep etti ise, kusurlu eş tazminat ödeyecektir.

Cinsel ilişki kurmaktan kaçınan eşe karşı güç veya şiddet kullanılması suç mudur?

Yargıtay’ca eşe karşı işlenen cinsel saldırının nitelikli halinin şikâyete tabi suç olarak düzenlendiği cinsel saldırı suçunun basit halinin eşe karşı işlenmesinin ise suç olarak düzenlenmediği belirtildi. Bu kararı evlilik içinde sadece tecavüz fiilleri cezalandırılacağı, tecavüz dışındaki cinsel saldırılarda ceza verilmemektedir. Yargıtay cinsel ilişkiyi sağlama görevini kocaya yüklemiş olsa da bunun zorla gerçekleştirilmesi cezalandırılmaktadır. Sonuç olarak her ne kadar cinsel ilişkiyi sağlama görevi kocaya ait olsa da, bu görevi zorla gerçekleştirmek suçtur.

Bu makale Stj. Av. Ayşe KART tarafından kaleme alınmıştır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat