Eş durumu nedeniyle tayin nasıl yapılır? Eş durumu nedeniyle tayin davası nasıl açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Eş durumu nedeniyle tayin nasıl yapılır? Eş durumu nedeniyle tayin davası nasıl açılır?

Anayasamızın 41 ve 62 ince maddeleri gereğince “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” Ve “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.”

Anayasamızın yukarıda belirtiğimiz maddeler gereğince ailenin birliği korunması için, bir devlet memurunu eşinin bulunduğu yere tayin istemesi hakkıdır.

Memurları ilgilendiren, eş tayin durumu nedir?

Eş durumunda tayin, bir devlet memurunun eşinin bulunduğu yere tayinini istemesine gelmektedir. Farklı farklı illerde görev yapan memur eşler aile birliğinin temini sağlayacak şekilde bir ilden diğerine atamasının gerçekleşirilmesi temel ilke olarak beliriyor.

Her iki eş memur ise nasıl  bir tayin söz konusudur?

Eğer her iki eş memur ise, hangisini tayin olacağı unvanına ve statüsüne göre değişiyor. Örneğin memurun, o da memur olan eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere tayini gerçekleştiriliyor. Farz edelim ki iki eş aynı kurumda görev almakta, kurumun daha fazla ihtiyacı duyduğu yere tayin yapılıyor, kurum kararı ile hangi eş hangi eşin yanına tayin olacağı karar verilir.

Eğer eşler farklı kurumlar çalışıyorlar ise, kurumlar arasında koordiasyon sağlanması şartıyla her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere tayin yapılmakta.

Ayrıca memur çalışanın, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere ise ataması doğrudan yapılabiliyor.

Genellikle, unvanı yüksek olan memurun yanına daha düşük unvandaki memur atanıyor.

Her kurumun kendi yönetmeliğine göre uyguladığı tayin dönemleri var. Bazı kurumlar bu tayin dönemlerinde başvurmanızı istiyor. Bazı kurumlar ise her zaman eş durumundan tayin dilekçelerini kabul alabiliyor, tayin dönemini beklemeksizin sizi eşinizin yanına atayabiliyor.
Bu konuda çalıştığınız Kuruma ister tayin dönemi olsun isterse de olmasın dilekçe vermeniz gerekiyor.

Eğer eşlerden biri memur diğeri özel sektörde ise tayininiz nasıl olur?

2014 yıllından itibaren eşlerden sadece biri memur ise de tayin talebinde bulunabiliyor. Eşi SSK’lı çalışan veya kendi işini yapan, bir memur da eş durumundan tayin isteyebilecek. Söz konusu tayin için kişilerin son 2 yılda en az 360 gün prim yatırılmış olması şartı aranıyor. Ayrıca yapılan düzenlemeler ile son iki yılda bir yıl prim yatırılmış eşler için memur olmasa bile tayin hakkı bulunuyor. 360 gün sigortanın kesintisiz olmasına gerek yok. Yani sadece sistemden (e-devlet) bakıldığında toplamda 360gün hizmetiniz görünsün.

Tayin talebiniz için nasıl bir işlem gerekir?

Öncelikli olarak çalıştığınız kurumun kendi yöntemine bakın. Şöyleki bazı kurumların tayin başvuru dönemleri vardır, ve bu kurumlar sadece bu dönemde bir dilekçe halinde başvurmanızı ister. Dilekçenizde tayin talebinizin nedenlerini yazmanız gerekir.

Farklı kurumlar ise her zaman tayin dilekçesi kabul edebilir, belirli bir dönemleri yoktur. Yanı tayin dönemi olmadan sizi eşinizin yanına atayabilmektedir.

Peki, talebiniz farklı sebeplerden reddedilirse?

Red kararı veren kuruma dava açmanız mümkündür. Davanızı memur olduğunuz ilin idare mahkemesinde açmanız gerekir. Bu davayı bir avukat aracılıyla açmanız tavsiye edilir.

Bu makale Stj. Av. Ayşe KART tarafından kaleme alınmıştır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat