ESER SÖZLEŞMESİ – DAVAYA İLİŞKİN CEVAPLAR

Taksir ne demek? Taksir çeşitleri nelerdir?

ESER SÖZLEŞMESİ – DAVAYA İLİŞKİN CEVAPLAR

../../….

 

DOSYA NO                 :

 

CEVAP VEREN

(DAVALI)                   :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

KARŞI TARAF

(DAVACI)                   :

 

VEKİLİ                        :

 

KONU                          : Davaya İlişkin Cevaplarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimize karşı davacı tarafından ../../…. tarihinde  Esas sayılı dosya ile mahkemenizde açılan davada davacı müvekkilimden, inşaatında eksik işler olduğu, sözleşmeye aykırı malzeme kullandığı ve işçilik kalitesinin düşük olduğu gerekçesi ile ……………..- TL tutarında tazminat talep etmektedir.

2- Dava dilekçesine yasal süresi içinde cevaplarımızı sunuyoruz.

 

3- Öncelikle mahkemeniz bu davada görevsizdir. Zira davacının talep ettiği alacak miktarı Sulh Hukuk Mahkemelerinde dava edilebilir.

4- Yapılan inşaatın üzerinden …. yıl geçmiştir. Davacı …. yıl önce teslim aldığı ve o günden bu yana oturmakta olduğu dairenin eksiklerini 5 yıl içinde talep edebilirdi. Davacının iddialarının doğruluğu kabul edilse dahi –ki doğru değildir- Söz konusu eksiklerin, farklı malzemelerin ya da işçilik ayıplarının gizli ayıp olmadığı, gözle görülür farklılıklar olduğu düşünülecek olur ise, davanın zamanaşımı bakımından da reddi gerekmektedir.

5- Kaldı ki; davacının, evin teslimi sırasında müvekkilimiz ile karşılıklı olarak imzaladığı teslim tutanağı vardır. (Cevap dilekçemizin ekinde fotokopisi sunulmuştur.) Bu tutanakta, inşaatın projeye uygun olarak yapıldığı, kullanılan tüm malzemelerin mahal listesine uygun olduğu ve binanın eksiksiz ve ayıpsız olarak müvekkilimizden teslim alındığı yazılıdır. Karşılıklı imzalanan bu tutanak sonrasında da davacı müvekkilimize çeşitli yerlerde ve toplantılarda teşekkür etmiştir.

6- Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dava haksızdır. Esas ve usule aykırı olarak açılan davanın reddi gerekmektedir.

 

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, davaya görev ve zamanaşımı yönünden itiraz ediyoruz. Ayrıca davanın haksız olduğu da açıktır. Bu nedenle müvekkilim hakkında haksız olarak açılan davanın reddine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat