ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ESER SAHİBİ SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

1- Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

  1. a) Alıcı: Eser sahibinin sitelerde belirlediği yollarla eserini satın alan gerçek/tüzel kişiyi,
  2. b) Eser Sahibi: Telif hakları kendisinde olan (fotoğrafı çeken, satma hakkını elinde bulunduran, resmi yapan) eserini siteler üzerinden satışa açan gerçek/tüzel kişiyi,
  3. c) Hesap: Siteler üzerinden yapılan satışlarda siteler tarafından tutulan eser sahibinin hesabını,
  4. d) Siteler: Yöneticinin kullanıma sunduğu, alıcı ile eser sahibi arasında aracılık yapmaya yarayan her türlü web sitesini (fotograf.web.tr, kartportal.web.tr ve açılacak diğer siteler), ayrıca eser sahibinin izin vermesi durumunda diğer ortamlarını,
  5. e) Yöneticiler: … (VN: ………. V.D.), ve çalışanlarını,
  6. f) Eser: fotoğraf, işlenmiş fotoğraf, illüstrasyon, resim, grafik gibi eser sahibinin sahibi olduğu ve siteler üzerinden satışa açmak istediği şeyi ifade eder.

2- Taraflar

İşbu sözleşme Yöneticiler ile sözleşmede adı geçen eser sahibi arasında yapılmaktadır.

3- Sahiplik

1- Eser Sahibi, sitelerden herhangi birine gönderdiği eserlerin telif haklarının kendisinde olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşme dışında bir belge imzalamak zorunluluğu yoktur, sitelere eserini göndermiş olması ile eserin sahibi olduğunu taahhüt etmiş olur.

2- Bu sözleşme ile telif hakları yöneticilere geçmez ve eserin eser sahibi dışında bir yerde/biçimde/ortamda satılamaz.

3- Eser sahibinin kendisi olmaması, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç oluşturur. Bu nedenle uğranabilecek tüm müspet, menfi zararı ve bu sözleşmenin diğer hükümlerinden doğacak bedellerin dışında bunlara ek olarak satış fiyatının uç katını cezai şart olarak hiçbir ihbara gerek kalmaksızın ödeyecektir.

4- Sitelerin Pozisyonu

Siteler, aracılık kuruluşlarıdır, fotoğrafların sergilendiği sanal galerilerdir. Eser sahiplerinin bıraktığı eserleri sergilenmesi ve satışlarından komisyon alınması üzerine yöneticiler tarafından oluşturulmuştur.

5- Hesaplar

Yapılan bir satışta, eser sahibi bilgilendirilir ve eser sahibinin payı satışın yapıldığı sitedeki hesabına aktarılır. Eser sahibi dilediği zaman hesabındaki miktarın hepsini/belli bir kısmını belirttiği banka hesabına aktarılmasını isteyebilir veya elden imza karşılığı teslim alabilir. Havale/EFT ücreti veya para transferinden kaynaklı bankanın isteyeceği ücretler eser sahibine aittir, aktarılan tutardan düşülür.

6- Cayma Hakkı

Eser sahibi istediği anda siteler üzerinden satışa açtığı eserin satışından neden belirmeksizin cayma hakkına sahiptir. Fakat eseri için verilmiş siparişler iptal edilmez.

7- Sahibinin Payı

Satışlardan eser sahibinin alacağı pay siteye göre değişiklik gösterecektir. Site neden belirtmeksizin payı yükseltme yetkisine sahiptir. Payın düşürülmesi ise eser sahibi bilgilendirildikten bir ay sonra geçerli olacaktır.

8- Eserlerin Fiyatlandırılması

Site yöneticileri satıştaki fotoğrafların fiyatları üzerinde değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

9- Satmama Hakkı

Yöneticiler hiçbir neden belirtmeksizin gönderilmiş eseri satmama yetkisine sahiptir. Bu sözleşmenin imzalanmış olması böyle bir yükümlülük doğurmaz.

10- Satılanın Bildirilmesi

Yöneticiler satış olduğunda satıştan, fiyatından ve alınacak paydan eser sahibi bilgilendirilir. Bilgilendirmek için kullanılacak yol e-postadır.

11- Diğer Hükümler

1- Yöneticiler, Eser sahibi eserlerinin kullanımıyla doğabilecek zararlardan (alıcının kar kaybı, parayla ilgili diğer kayıplar vs) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıkları sitelerin hesap kayıtları, banka kayıtları, eser sahibinin banka kayıtları tek taraflı kesin delil niteliğindedir.

3- İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, ……… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4- Taraflar, siteler sistemlerine kayıtlı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliklerini noter aracılıyla bildirmediği sürece bu adrese yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki neticelerini doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Taraflar arasında daha önce gerçekleşen her türlü görüşme, beyan ve taahhütleri hükümsüz kılan iş bu sözleşmenin hükümleri tarafların karşılıklı mutabakatlarıyla ancak yazılı olarak değiştirilebilecektir.

6- İşbu sözleşme ../../…. tarihinde imzalanmış ve 2 yıl süre ile geçerlidir.

7- İşbu sözleşme 11 (onbir) maddeden ibarettir.

ESER SAHİBİ                                                   YÖNETİCİLER ADINA

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat