ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
ESASA İLİŞKİN

SAVUNMASINI SUNAN

SANIK                                  :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Esas hakkında savunmalarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine, diğer sanıkların mahkûmiyetine karar verilmesi dileğidir.
SUÇ                                       :Adam öldürme, adam öldürmeye tam teşebbüs
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. İddia makamının esas hakkındaki mütalâasına katılmıyoruz. …/…/… tarihinde ……. İlçesinde tanık ….. ile dışarıda dolaştıkları sırada, …..’nin, müvekkilime “…………….” demek suretiyle küfrederek, yanında bulunan arkadaşları ile, hakarete yeniden başlamışlar daha sonra da saldırıya geçmişler.
  2. Müvekkilim …..’nin nişan alıp ateş açması sonucu sol bileğinden ve elinden yaralanmış, bu sırada ….’nin ise elindeki sopayı müvekkilimin sol omzuna, sol koluna vurması sonucu, müvekkilim sopa ile de yaralanmış ve kendisine ateş edildiğinde, kendisini savunmak için müvekkilim sağ eli ile çıkardığı bıçağını bu saldırılarını def etmek için ölen …….’ye hedef gözetmeksizin sallamıştır. Bu durum meşru müdafaadır.

TALEP SONUCU                         :  Yukarıda arz edilen nedenlerle esas hakkındaki savunmalarımızın kabulü ile müvekkilimin 5237 sayılı TCK 25. ya da 27/2 maddesindeki meşru müdafaa halinde bulunması nedeni ile cezalandırılmasına yer olmadığına ve tahliyesine, müvekkilimi öldürmeye kastederek ateş açıp yaralayan sanık ….’nin adam öldürmeye tam teşebbüsten yani 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 448, 62, sanık …’nin de ateş açma sırasında mermi vermesi nedeni ile adam öldürmeye tam teşebbüs suçuna fer’i olarak iştirak sureti ile katılmaktan Türk Ceza Kanunu 448, 62, 65. maddelerinden cezalandırılmalarına, müvekkilim bu olaydan zarar gördüğünden aynı zamanda müvekkilimin müdahilliğine karar verilmesini, mahkeme tecziye görüşünde ise müvekkil sanık lehine lehe mevzuatın uygulanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

            Sanık Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat