ERGİN ÇOCUCĞUN KISITLANARAK VESAYET ALINMASI TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ERGİN ÇOCUCĞUN KISITLANARAK VESAYET ALINMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Ergin Çocuğun Kısıtlanarak Velayet Altına Alınması Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin oğlu olan, …./…/…. tarihi, …….. ili doğumlu,………; akli dengesi yerinde olmayan bir kişidir.Bu nedenle, işlerini takip edememektedir.
  2. ……………… Hastanesinden alınmış olan …/…/… tarih ve … sayılı Kurul raporu ektedir. Bu rapor müvekkillin oğlunun durumunu tıbbi olarak açıklamaktadır.
  3. Müvekkilin oğlunun yasal işlerini takip edebilmesi için, oğlunun kısıtlanarak müvekkilin velayetinin altına alınması gerekmektedir. Bundan dolayı bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 419/3 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle,  müvekkilin oğlunun yasal işlerini takip edebilmesi için, oğlunun kısıtlanarak müvekkilin velayetinin altına alınmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat