ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ – ASKER

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ – ASKER

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          : 
ESASA İLİŞKİN

SAVUNMASINI SUNAN

SANIK                                  :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Esasa İlişkin Savunma Dilekçemizdir
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :
  1. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına katılmıyoruz. Müvekkilim …/…./….–…/…./…. tarihleri arasında …….. Karakolunda vekâleten görevlendirilmesi usulüne uygun olmayıp, kendisine yasaya uygun bir şekilde tebliğ yâda emanet edilmiş eşya bulunmamaktadır.
  2. Müvekkilim, kış şartlarının ağır olduğu bir dönemde geçici olarak kullanmak kastı ile hareket ederek aldığı kömürü kısa bir süre sonra karakola iade etmesi nedeni ile Askeri Ceza Kanununun 144 maddesi delaleti ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 md. sindeki suçun manevi unsuru oluşmamaktadır. Zaten müvekkilimde samimi olarak kömürleri alıp iade ettiğini ve görevli olması nedeni ile karakoldan ayrılamayıp ve kış şartlarının ağırlığı nedeni ile ……..’dan kömür alamadığını ve acil ihtiyacını geçici olarak gidermek için kömürü eve götürdüğünü samimi olarak beyan etmiştir.
  3. Müvekkil iddia edildiği gibi erleri kanuna aykırı şekilde çalıştırmamıştır. Sanık, bel fıtığı rahatsızlığı nedeni ile (doktor raporları ve filmleri dosyanız içindedir) ……. isimli ere hastalığının nüksettiği sırada omuzlarını rica ederek ovdurmuştur. Evine askerlerle ekmek göndermesi ve arabasının yıkanması tamamen askerlerin istekleri ve ısrarları ile olmuştur. Askeri Ceza Kanununun 114/3 maddesindeki suçun maddi ve manevi şartları olayda oluşmamıştır.
  4. Yine sanığa isnat edilen As. CK’nın 130/1 md. sindeki suçun unsurları da olayda oluşmamıştır. İddia edilen fiili, yağışlı bir günde eşini ve karakol komutanının hanımını çalıştıkları okuldan araçla alması dışında askeri aracı kendi menfaatine kullanmış değildir.
  5. Sanık …..’nin bu suçları 5237 sayılı TCK 43 anlamında teselsülen de işlediğini gösterir dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Yine Tanık …….’nin talimatla alınan ifadesi de müvekkilimin suçsuz olduğunu göstermektedir.

TALEP SONUCU                         : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile iş bu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Sanık Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat