E-POSTA HESABI TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Suçlunun Birden Fazla Olması Durumunda Cezalandırma

E-POSTA HESABI TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E-POSTA HESABI TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

 1. E-POSTA HESABINI TAHSİS EDEN (Kısaca: ŞİRKET)

ÜNVANI                                   :

İŞYERİ ADRESİ                        :

SSK İŞYERİ SİCİL NO            :

 

 1. E-POSTA HESABI TAHSİS EDİLEN (Kısaca: KULLANICI)

ADI VE SOYADI                      :

T.C. KİMLİK NO                     :

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, Şirket tarafından Kullanıcıya tahsis edilecek olan …………@……………………com.tr e-posta adresinin kullanım alanına ilişkin şekil ve şartları belirlemektir. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine tahsis edilen e-posta adresini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda kullanacağını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. İşbu sözleşme kapsamında …………@…………………com.tr E-Posta hesabı, Şirket tarafından Kullanıcıya tahsis edilmiştir.
 2. Kullanıcı, bahsi geçen E-Posta adresini yalnızca işyerindeki görevinden kaynaklanan amaçlarla kullanacaktır. Bunun dışında kendi şahsi e-postalarını ve özel yaşamıyla ilgili yazışmalarını hiçbir şekilde bu E-Posta adresi üzerinden gerçekleştiremeyecektir. İçerikte kendisinin veya üçüncü bir kişinin özel hayatına ilişkin bir bilgi bulunduran Kullanıcı, bu bilginin Şirket tarafından yetkilendirilen yönetici veya yöneticiler tarafından görülmesine muvafakat etmiş sayılacaktır.
 3. Kullanıcı kendisine tahsis edilen E-Posta adresindeki gelen, giden, silinen ve sair başlıklar altındaki tüm içerik ile ekleri ve sair bilgilerinin Şirket tarafından yönetici olarak yetkilendirilen kişi veya kişilerce şirket amaçları doğrultusunda okunup, yazışmaların Kullanıcının bilgisi dışında takip edileceğini, bu sebeple özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmiş sayılmayacağını, Şirket veya yetkili yöneticilerden hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcıya tahsis edilen E-Posta adresi üzerinden yapılan -şirketle ilgili olsun veya olmasın- her türlü yazışma ve veri transferi, iş akdi devam ettiği sürece ve akdin feshinden itibaren 10 yıl boyunca şirketçe muhafaza edilecektir. Kullanıcı, söz konusu içeriğin bu şekilde muhafazasına ve gerektiğinde okunup kullanılmasına kayıtsız şartsız muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
 5. Kullanıcı kendisine tahsis edilen sözleşmeye konu E-Posta hesabını ve gizli şifresini özenle koruyacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını, aksi takdirde oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. E-Posta adresi ve şifresinin başka kişilerin eline geçtiğini düşünen veya fark eden Kullanıcı, bu durumu derhal Yönetici kişilere bildirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 7. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen E-Posta adresi üzerinden yapılacak tüm yazışmaların hukuk kurallarına uygun olacağını, bu E-Posta adresi üzerinden işlenebilecek hukuka aykırı eylemlerin muhatabının doğrudan kendisi olduğunu ve bu suretle oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen E-Posta adresini hukuk ve genel ahlak kuralları çerçevesinde kullanmak zorundadır. Bu kapsamda Kullanıcı, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalayamaz ve zincir posta (chain mail), istem dışında ileti (SPAM), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtamaz. Söz konusu E-Posta adresi şirket içi veya dışından kişi veya kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik haklarına, veri ve bilgilerine zarar verecek veya iftira edici, karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu tarzda kullanılamaz.
 9. Kullanıcıya tahsis edilen E-Posta adresi üzerinden gerçekleşen herhangi bir hak ihlali nedeniyle resmi makamlarca Şirkete yöneltilecek belge ve bilgi talebi durumunda, Şirket tutulan kayıtları resmi makamlarla paylaşabilecektir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir iddia ve talepte bulunamaz.
 10. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında kendisine tahsis edilen E-Posta adresini iş günleri mesai saatleri içerisinde düzenli olarak takip etmekle ve kendisine bu E-Posta adresi üzerinden gelen iş veya işyeri ile ilgili yazışmaların ve verilen işlerin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
 11. Kullanıcı, Şirket tarafından tahsis edilen …………….@……………….com.tr adresi ile şirkete bildirdiği alternatif şahsi ………..@……………com.tr adreslerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin 1. fıkrası uyarınca resmi tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerden birine Şirketçe gönderilen E-Posta’nın Tebligat Kanunu anlamında resmi tebligat yerine geçeceğini kabul ve beyan eder. Söz konusu E-Posta adreslerine gönderilen yazışmalar, en geç takip eden ilk iş günü mesai saati bitiminde Kullanıcıya ulaşmış sayılacaktır.
 12. Kullanıcı, yukarıdaki maddelerde yazılı görev ve yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan doğrudan doğruya kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde, sözleşme gereği Kullanıcının sorumlu olduğu eylemler nedeniyle üçüncü kişilerce şirkete yöneltilen taleplerden dolayı Şirketin kendisine rücu edebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar vukuunda …………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

(El yazısıyla) Yukarıda yazılı sözleşme şartlarını okuyup karşılıklı olarak müzakere ettik ve son halini verdik. Bu haliyle yazılı sözleşmeye uyacağımızı kabul ederiz. …/…/…

E-POSTA HESABINI TAHSİS EDENKULLANICI

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat