Erken Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Erken Emeklilik Nedir? Şartları Nelerdir?

Doğuştan veya ilk sigortalığı öncesi özürlü olanlar ile, ilk sigortalılığı sonrası herhangi bir neden ile malul olan özürlülerin 1479, 506 ve 5510 Sayılı Kanuna tabi çalışmalarına göre son zamanlarda birçok insanlar, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Erken Emeklilik ve Malulen Emeklilik kavramları Kurumun katkılarıyla da birbirine karışmıştır.

5510 Sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra tüm başvurular 5510 sayılı kanuna göre kabul görmektedir.

Madde 28: “Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3.960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

% 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,

% 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla, ikinci fıkra­nın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bun­lar 94. madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tabi tutulabilirler. ”

Erken emekli olmanın şartları

  • Özrün doğuştan veya ilk sigortalıktan önce meydana gelmiş olması,
  • Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelen­mesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  • Kaybın % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,
  • Kaybın % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün, şartlarını taşıması halinde erken emekli olabilirler.

5510 Sayılı kanuna göre, erken emekli olanlar tekrar çalışması halinde emekli ma­aşları kesilmez ve SGDP çalışan kapsamında çalışmalarına devam edebilirler. An­cak erken emekli olacaklar, ödenen prim ve özür oranına bağlı olarak aynı prim gün ve özür oranına sahip olmasına karşın, malulen emeklilik hakkında sahip başka bir kişiden az maaş alırlar.

Özetle; Erken Emeklilik isteyen, kanunda belirtilen diğer şartlara sahip kişilerin özür oranları %60’ın altında, %40‘ın üstünde ise, emeklilik formunda ve hastaneye sevk edilmelerinde 5510 Sayılı Kanunun 28 inci maddesine istinaden emekliye sev kin yapılmasını istemesi gerekmektedir. Kurumun bu işlemi yapmaması halinde, yanılmamasından dolayı yasal haklarınızı kullanabilirsiniz

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat