EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI İŞÇİ VEKİLİ TALEBİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI İŞÇİ VEKİLİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 DOSYA NO              :

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması hakkında yeniden ara karar oluşturulması talebimizdir.
AÇIKLAMALAR     :

Davacı müvekkilin son almış olduğu ücret ………. TL olup tanık beyanlarıyla da doğrulanmıştır. Buna rağmen beyanlar dikkate alınmadan hesaplama yapılmıştır. Taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılması gerekmektedir.  Mahkemece ücretle ilgili tespit ve değerlendirmeler yeterli görülüp bilirkişi raporuna itirazlarımız reddedildiğinden tarafımızca ıslah konusunda süre talep edilmiştir. Eksik araştırma sonucu davanın sonuçlandırılması usul ve esasa aykırı olup bozma sebebi olduğundan ıslah konusundaki ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması konusunda talebimiz gibi ara karar oluşturulmasını talep ediyoruz.

TALEP SONUCU     :Emsal ücret araştırması için İTO’ya müzekkere yazılarak gelecek sonuca göre dosyanın ek rapor alınmak üzere bilirkişiye tevdiine karar veilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla…./…/…

 

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat