EMNİYETİ SUİSTİMAL HIRSIZLIK SANIK MÜDAFİİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

EMNİYETİ SUİSTİMAL HIRSIZLIK SANIK MÜDAFİİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

……………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…/…./….

 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK                       : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

MÜDAFİİ                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        : İstanbul 473. Asliye Ceza Mahkemesinin …….. Esas-

……. Karar nolu, …….. tarihli kararı.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

Yerel Mahkeme ….. tarihli kararıyla müvekkile isnat edilen tek bir eylem için hem emniyeti suiistimal hem de hırsızlık suçundan hüküm vermiştir. Bu usul ve yasaya aykırıdır.

Müvekkilim yakalanmasından önce müştekiler tarafından zorla alıkonularak polise vereceği ifade nedeniyle baskılanarak ve işkenceye maruz kalmıştır. Müvekkilin son olarak Sayın Mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde suça konu pırlanta taşları sattığını ve aldığı parayı da şirkete teslim ettiğini ifade etmiştir. Satış karşılığında fatura vermediğini de beyan ederek çalıştığı bölgede işlerin söz ve güven esasına göre yürüdüğü, hiç kimsenin mal alırken makbuz ya da fatura almadığı dile getirilmiştir.

Mahkemeye tanık isimlerimiz de bildirilmiş olmasına rağmen ………… tarihli oturumda bu hususların dava ile ilgisinin bulunmadığından bahisle tanık dinletme talebimiz reddedilmiştir.

Müvekkile isnat edilen tek bir eylem için hem emniyeti suiistimal hem de hırsızlık suçundan hüküm verilmesi yerinde değildir. Bu sebeplerle usule ve kanuna aykırı Yerel Mahkeme kararı bozulmalıdır.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kamu düzeninden olan hususlar da dikkate alınarak yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK MÜDAFİİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat