Emsal Ücret Araştırması Ara Karardan Rücu Dilekçesi

Emsal Ücret Araştırması Ara Karardan Rücu Dilekçesi

 … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …./… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : … Tarihli ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması için İTO’na ve TUROFED’e yazılan müzekkere yanıtlarının beklenerek bu yanıtlardan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Sayın Mahkemece verilen karar ile emsal ücret araştırmasına esas olmak üzere İTO ve TÜROFED’e müzekkereler gönderilmiş olup henüz müzekkere yanıtları dönmemiştir.

2. Davacı tarafça talep edilen emsal ücret araştırması için yazılan müzekkereler eksik ve hatalı olduğundan bilirkişi raporuna esas olacak nitelikte değildir. Bu nedenle Sayın Mahkemeye sunmuş olduğumuz açıklayıcı dilekçe ile talebimiz kabul edilmiş ve yeniden tam ve doğru bir müzekkere ile emsal ücret araştırması yapılmak üzere müzekkereler gönderilmiştir.

SONUÇ ve İSTEM: Sayın Mahkeme … tarihli ara kararı ile göndermiş olduğu müzekkere yanıtları gelmeden dosyayı bilirkişiye tevdi etmiş olup bu müzekkere yanıtlarının dosyaya girmesinden sonra bilirkişiye tevdii edilmek üzere ara kararından rücu etmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

(Tarih)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat