Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi

Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi

 … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : …/… E.

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : Ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması hakkında yeniden ara karar oluşturulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Bilirkişi raporuna itirazlarımızı içeren dilekçemizde de belirttiğimiz gibi davacı müvekkilin son almış olduğu ücret … TL (Net) olup tanık beyanlarıyla da doğrulanmıştır. Buna rağmen bilirkişi raporunda sadece davalı şirket iddiası dikkate alınmıştır. Ücret konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu yönde olup emsal ücret araştırmasının yapılmamış olması BOZMA sebebi olmaktadır.

2. Celse arasında Sayın Mahkemeye İTO’ya bu konuda tezkere yazılması yönünde talepte bulunmuş olmamıza rağmen Sayın Mahkemece ücretle ilgili tespit ve değerlendirmeler yeterli görülüp bilirkişi raporuna itirazlarımız reddedildiğinden tarafımızca ıslah konusunda süre talep edilmiştir.

3. Eksik araştırma sonucu davanın sonuçlandırılacak olması usul ve esasa aykırı olup BOZMA sebebidir. Bu nedenle ıslah konusundaki ara karardan rücu ile emsal ücret araştırması konusunda talebimiz gibi ara karar oluşturulmasını talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM: Emsal ücret araştırması için İTO’ya müzekkere yazılarak gelecek sonuca göre dosyanın ek rapor alınmak üzere bilirkişiye tevdiine karar Sayın Mahkemeden talep ederiz.

Saygılarımla,

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

(Tarih)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat