Elektrik direklerinin kaldırılması dilekçesi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Elektrik direklerinin kaldırılması dilekçesi 


  … …. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
 
                                                                                                                     
DAVACI                               :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               :
 
ADRESİ                                :
 
KONU                                   : Elektrik direklerinin zarara sebebiyet vermesi sebebiyle
                                                 kaldırılması ve zararın tazmini istemidir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-) …/…/… tarihinde müvekkilimizin sahibi olduğu tapunun …Ada, …. Parselde kayıtlı bulunan tarla vasfındaki taşınmazında yangın meydana gelmiştir.
 
2-) Yangının çıkış sebebi tarladaki ağaçların yanında bulunan elektrik direklerindeki tellerde sehim oluşması, yani tellerin genleşerek sarkmış olması ve bu sarkan tellerin rüzgarla birbirine çarparak kıvılcım çıkarmasıdır.
 
3-) Bu yangın sebebiyle müvekkilin tarlasında bulunan meyve ağaçları büyük ölçüde zarar görmüş ve müvekkilin zararı doğmuştur.
 
4-) Belirtilen nedenlerle zarara sebebiyet veren elektrik direklerinin kaldırılması ve doğan zararın tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 49, 4721 S. K. m.737
 
HUKUKİ DELİLLER        :
1.Tanık Beyanları,
2.Bilirkişi incelemesi
 
SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilin tarlasındaki ağaçlara zarar veren elektrik direklerinin kaldırılması ile doğan zararın tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…
 
EKLER                                 :
1.Bir adet onaylı vekaletname örneği.                                                                                                            
                                                                                                           Davacı Vekili
                                                                                                                      Av.
 
 
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat