ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ – FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ – FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLLERİ                          :

                                                

 

DAVALI                               :

                                                

KONU                   : Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil talebimizdir.

DAVANIN DEĞERİ            : ……………..- TL

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz ……….. davalı ………….’ın maliki bulunduğu ………. Cad., …….. Apt., No:…., Kat:…… adresindeki taşınmazı davalıdan satın almıştır.

2- Davalı maliki bulunduğu ve oturmakta olduğu taşınmazı müvekkilimize satarken evi boşaltacağını beyan etmiş, bunun üzerine müvekkilimiz daireyi satın almıştır. Ancak davalı evi müvekkilimize sattıktan sonra evi boşaltmamış ve oturmaya devam etmiştir. Müvekkilimizin tüm uyarılarına rağmen de oturmaya devam etmekte ve bunun karşılığı olarak da bir ücret ödememektedir.

3- Davalının söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle müvekkilimiz mağdur olmuştur. Müvekkilimiz satın aldığı dairede davalının oturmasına izin vermemiştir. Bu durum karşısında müvekkilimiz satın almış bulunduğu daireyi ne kullanabilmekte ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

4- Davalı fuzuli işgal olup haksız müdahalesinin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : MK, HMK ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                           : Tapu  Kaydı, Tanıklar, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Arz edilen nedenlerle davalının haksız olan el atmasının önlenmesi ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden itibaren ……………..- TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat