DÜPLİK DİLEKÇESİ

TCK m. 136 nedir?

DÜPLİK DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DOSYA NO                 :

 

CEVABA CEVAP

VEREN  DAVACI          :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

KARŞI TARAF

(DAVALI)                   :

 

KONU                          : Düplik Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.

2- Bu arada davacı tarafından Cevaba Cevap dilekçesinde belirtilen aşağıda maddeler halinde belirtilmiş bulunan hususlar dava dilekçesinde hiçbir şekilde bahsedilmeyen yeni hususlardır. Bunlar davanın genişletilmesi kapsamında ele alınmalıdır. Davacının bu beyanlarını kabul etmiyoruz. Mahkemece de davanın genişletilmesi kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu hususlar şunlardır;

a)

b)

c)

d)

 

3- Davacı tarafından zamanaşımı itirazımız konusunda verilen cevaplar da tatmin edici değildir. Yasa açıktır. ……………… gereği dava zamanaşımı dolmuştur.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davaya cevap ve davacının cevaplarına cevap dilekçelerimizde belirtilen diğer itirazlarımızın kabulü ile davanın reddine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat