Direnme Kararı Verilmesi Dilekçesi

0
7510

Direnme Kararı Verilmesi Dilekçesi


…. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DOSYA NO                   :    
 
DAVACI                   : 
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               :
 
ADRES                                 :
 
KONU                                   : Direnme Kararı Verilmesi İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR:
 
1-) Mahkemenizde görülen ve …/…/… tarihinde karara bağlanan …/… E. …/…K. sayılı dosya …/…/… tarihinde davalı tarafça temyiz edilerek Yargıtaya gitmiş olup söz konusu dosya Yargıtay tarafından karara bağlanmıştır.
 
2-) Söz konusu Yargıtay kararı tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak Yargıtay tarafından verilen bozma kararı usul ve yasaya aykırı olmakla söz konusu karara mahkemenizce uyulmamasına ve mahkemenizce …/…/… tarihinde verilen kararda direnilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
3-) İlk dava dilekçemizde belirttiğimiz gibi müvekkilemiz ile davalı taraf …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı taraf ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce müvekkilemize ve müvekkilemizin ailesine nişanı bozduğunu bildirmiştir.
4-) Söz konusu nişanın bozulmasından dolayı, psikolojik bunalıma giren müvekkilemizin yaşadığı büyük üzüntünün yanı sıra, davalı tarafın nişanın bozulmasından çok kısa bir süre sonra müvekkilemizin de içinde bulunduğu çevreden bir başkasıyla nişanlanmış olması, müvekkilemizin arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmesine, kişilik haklarının zedelenmesine ve kendisi hakkında namusuna ilişkin asılsız dedikoduların çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu hususu da mahkemenizde dinlenen tanıkları vasıtasıyla ispatlamış bulunmaktayız.
 
5-) Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalı tarafın kusuru ve sebep olduğu durum sonucunda sokağa çıkamaz hale gelen, günlük işlerine psikolojik destek almasına rağmen devam edemeyen müvekkilemiz, toplum içinde rencide olmuş, şeref ve namus duyguları yaralanmıştır. Müvekkilemizin içine düştüğü psikolojik bunalımı ve toplumda hissettiği baskıları hafifletebilmek amacıyla manevi tazmin için, Mahkemeniz’de açılan davada hükmedilen ……. TL manevi tazminat değeri, Yargıtayca fazla bulunarak daha uygun miktarda tazminata hükmedilmesi gerekçesi ile mahkemenizin kararı bozulmuştur.
 
6-) Müvekkilemizin yaşadığı psikolojik sıkıntılar günlük ve sosyal hayatını büyük ölçüde eklemiş ve çok ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur. Bu nedenlerle hükmedilen tazminatın indirilmesi durumunda tazminat değeri müvekkilimizin uğradığı zararı karşılamayacaktır.
 
7-) Tüm bu nedenlerle mahkemenizce …/…/… T. …/… E. …/… K. sayılı kararda direnilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.
 
TALEP SONUCU    : Yargıtayca verilen…/…/… T. …/… E. …/… K. sayılı karara uyulmamasını ve mahkemenizce verilen …/…/… T. …/… E. …/… K. sayılı kararda direnilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur. …./…/…
 
                                                                                                                      Davacı Vekili
                                                                                                     Av.
 
 
 
 
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here