DEVREN İŞYERİ ALIM – SATIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DEVREN İŞYERİ ALIM – SATIM SÖZLEŞMESİ

SATICI     :

ALICI       :

Yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı şahıslar, noterliğimize kimliklerini ibraz ettikten sonra düzenleme şeklinde menkul mallar için alım satım sözleşmesi yapılmasını istemişlerdir. Sözleşmenin taraflarından satıcı sıfatıyla hareket eden söz alarak dedi ki:

(… adresinde … adlı fırını ve Fırın içinde unlu mamullerin imalatı için gerekli olan tüm demirbaşları ve işletmenin içindeki tüm malların tamamını yukarıda alıcı hanesinde adı soyadı yazılı olan şahsa … TL. Sına, Sözleşme tarihinden itibaren işyerinin Belediyeye olan su borcu ve işyeri sahibine ait olan kira borçları alıcıya ait olmak üzere, İşletmenin diğer tüm borçları Vergi, SSK ve tüm gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait borçları satıcıya ait olmak üzere sattım ve fırını, demirbaşları ve içindeki menkul malları ve işletmenin dış kapısının anahtarları dâhil tüm anahtarlarını da kendisine teslim ettim. Satış ve devir bedelinin tamamını alıcıdan nakden ve peşinen aldım. Satış bedelini nakden ve peşinen aldığımdan alıcıdan bu sözleşme nedeniyle; kendisinden hiçbir hak ve alacağım kalmamıştır) Dedi ve sözlerini bitirdi.

Sözleşmenin taraflarından alıcı sıfatıyla hareket eden söz alarak dedi ki:

(Satıcının işletmecisi olduğu … adresinde  ………adlı fırını ve Fırın içinde unlu mamullerin imalatı için gerekli olan tüm demirbaşları ve işletmenin içindeki tüm malların tamamını yukarıda satıcı hanesinde adı soyadı yazılı olan şahıstan … TL. sına, Sözleşme tarihinden itibaren işyerinin Belediyeye olan su borcu ve işyeri sahibine ait olan kira borçları alıcıya ait olmak üzere, İşletmenin diğer tüm borçları Vergi, SSK ve tüm gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait borçları satıcıya ait olmak üzere satın aldım ve malları da teslim aldım. Satış ve devir bedelinin tamamını satıcıya nakden ve peşinen ödedim. Satış bedelini nakden ve peşinen ödediğimden satıcıdan bu sözleşme nedeniyle; hiçbir borcum kalmamıştır …) dedi ve sözlerini bitirdi….. İşlem içeriği okuryazar olan ilgililere okunmak üzere verildi. Okuma işlemi bittikten sonra, tüm ilgililere soruldu.

Tüm ilgililer söz alarak; işlem içeriğindeki tüm bilgiler doğrudur, İşlem içeriğindeki beyanlar irademizi yansıtmaktadır. İşlem içeriğini kabul ediyoruz. Değiştirilmesini veya eklenmesini istediğimiz bir husus yoktur” dedi. İşlem birlikte imza altına alındı.

Satıcı                                                                                   Alıcı

Noteri

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat