DEVRE TATİL DEVİR SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DEVRE TATİL DEVİR SÖZLEŞMESİ

Devir Eden

Adı ve Soyadı     :  …..

Adresi                 :  …..

Devir Alan

Adı ve Soyadı     :  …..

Adresi                 :  …..

Devir Bedeli        :  …..

Sözleşme Şartları

1- Devir konusu : Devre Tatil: ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mevkiinde, ….. pafta, ….. nolu parsel üzerindeki ….. konutlarında veya ….. parsel üzerindeki …..’de belirtilen tatil dönemi.

Hafta Tipi            :  …..

Sözleşme Tarihi:  .. / .. / ….

Başlangıç            :  …. yılı

Süresi                 :  ….. yıl devre tatil …. yılında sona erecektir.

2-  Devre tatili satıcı, alıcısına yukarıda belirtilen bedelle geri dönülemez bir biçimde devir ve temlik etmiştir. Satıcı devir bedelini nakden ve haricen almış bulunup, bu konuda başka bir alacağı kalmamıştır. Satıcı bu konuda alıcıyı ibra eder. Bu devre tatil hakkının bugüne kadarki bütün masraf ve vergileri satıcıya bugünden sonrakiler alıcıya aittir.

3-  Alıcı bu devre tatil sözleşmesini kendi adına kayıt ve tescil ettirebilir.

4-  Taraflar bu sözleşmeyi tek taraflı fesih edemezler.

Devir Eden                                                  Devir Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat