DEVİR SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DEVİR SÖZLEŞMESİ

Devir Eden :

Adres

Devir Alan :

Adres

Devir Bedeli  :

Ben devir eden …… hiç bir belge göstermeksizin sahibi bulunduğum …… marka ve model, …… seri no.lu yazar kasamı yukarıda gösterilen bedel karşılığında devir alan …… devir ve teslim ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım, başka bir alacağım kalmadığını, işbu yazar kasayı kendi adına kayıt ve tescil ettirmesine, adına ruhsat almasına rıza ve muvafakatımın bulunduğunu beyan ve kabul ederim.

Ben devir alan ……, hiç bir belge görmeksizin …… sahibi bulunduğu …… marka ve modeli, …… seri no.lu yazar kasayı yukarıda gösterilen bedel karşılığında devir ve teslim aldım, devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimi kendisine herhangi bir borcumun kalmadığını ve yukarıda devir edenin ileri sürdüğü şartları aynen kabul ettiğimi beyan ve kabul ederim.

Devir Eden
Adı Soyadı
İmza
Devir Alan
Ad Soyad
İmza

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat