DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACILAR                      : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                   : …………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. …./…./……..tarihinde …………….Terminali istikametindeki çevre yolunda müvekkilimin murisi …………içinde bulunduğu ve müteveffa ……..’nin kullandığı ……….. plakalı aracın, karşı istikametten gelen ve …….. sevk ve idaresindeki ………. Seyahat Turizm Ltd. şirketine ait ……… plakalı araca çarpması sonucu müvekkilimin murisi ……… ölümüne sebep olmuştur.
  2. ……….. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası bitmiş ve ………. Asliye Ceza Mahkemesinin ……../……. Esas, ……../……. sayılı kararla ……… plakalı otobüs şoförü ……. kusursuz bulunarak beraat etmiş ve ………(…). Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız ……./……. Karar sayılı tazminat dosyası ile ……… Sigorta aleyhine ……… Türk Liralık tazminatın tahsiline karar verilmiş, dava ettiğimiz ……… aracın sigortası yapan ……….Sigorta şirketine sigortalı olmadığı ve sigortasız aracın kaza yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle garanti fonu yönetmeliğine göre sigortasız aracın verdiği zararın tazmini için dava açılması gereği hasıl olmuştur.
  3. Dosya içindeki tüm deliller ……..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/…….. Esas, …../…… Karar sayılı tazminat dosyasında toplanmıştır. Müvekkilimin destekten yoksun kaldıkları ……….. Türk Liralık zararlarından şirketinizin sorumlu olduğu ……….. Türk Lirası sigorta bedelinin tarafımıza ödenmesi için işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                           :………… Asliye Ceza Mahkemesinin ………./…… Esas, ……/………..Karar sayılı dosyası, ……(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./……. Esas, ……./…….. Karar sayılı dava dosyası ve içindeki tüm deliller, veraset ilanı, bilirkişi incelemesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 53 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen haklı nedenlerle haklı davamızın kabulü ile garanti fonu kapsamında bulunan ve daha önceki dava ile karşılanamayan destekten yoksun kalma tazminatından ………. Türk Liralık sigorta bedelinin olay tarihi olan …./…../…….tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat