DEVİR SÖZLEŞMESİ – YAZARKASA

TCK m. 136 nedir?

DEVİR SÖZLEŞMESİ – YAZARKASA

DEVİR SÖZLEŞMESİ

(YAZAR KASA)

Devir Eden  :       T.C. Kimlik No.

                           Ad Soyad

                             Adres

Devir Alan  :       T.C. Kimlik No.

                           Ad Soyad

                             Adres

Devir Bedeli        :

  • Ben devir eden … hiç bir belge göstermeksizin sahibi bulunduğum … marka yazar kasayı yukarıda gösterilen bedel karşılığında devir alan … devir ve teslim ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım, başka bir alacağım kalmadığını, işbu yazar kasayı kendi adına kayıt ve tescil ettirmesine, adına ruhsat almasına rıza ve muvafakatımın bulunduğunu beyan ve kabul ederim.
  • Ben devir alan …, hiç bir belge görmeksizin … sahibi bulunduğu … marka … yukarıda gösterilen bedel karşılığında devir ve teslim aldım, devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimi kendisine herhangi bir borcumun kalmadığını ve yukarıda devir edenin ileri sürdüğü şartları aynen kabul ettiğimi beyan ve kabul ederim.
  • Ayrıca, işbu işlemden dolayı tahakkuk edecek damga vergisini Noter tarafından makbuz mukabili tahsil edilmesine rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu kabul beyan ve ikrar ederiz. …/…/…
DEVİR EDEN
Adı Soyadı
İmza
DEVİR ALAN
Ad Soyad
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat