DEVİR SÖZLEŞMESİ – İŞYERİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DEVİR SÖZLEŞMESİ – İŞYERİ

DEVİR SÖZLEŞMESİ

(İŞYERİ)

Devir Edenler :  Ad Soyad

Adres

Devir Alanlar  :  Ad Soyad

Adres

Devir Bedeli   :

Biz devir eden adresindeki yukarıda gösterilen bedel karşılığında işletme hakkının tamamı ve içinde bulunan bilumum demirbaşları birlikte devir ve teslim ettik. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldık. Başka bir alacağımız kalmadığını, beyan ve kabul ederiz.

DEVİR EDENLER        :           Ad Soyad

                                                     İmza

Biz devir alan adresindeki yukarıda gösterilen bedel karşılığında işletme hakkının tamamı ve içinde bulunan bilumum demirbaşları ile birlikte devir ve teslim aldık. Devir bedelini nakten ve tamamen ödediğimizi, kendisine herhangi bir borcumuz kalmadığını, devir almış olduğumuz bu işletmenin devir edene ait olduğunu bildiğimizi, kendisinden hiçbir sahiplik belgesini talep etmeden sözleşmenin yapılmasını kabul ettiğimizi, beyan ve kabul ederiz. …/…/…

DEVİR ALANLAR        :           Ad Soyad

                                                     İmza

 c

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat