Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere … TL destekten yoksun kalma, …TL manevi tazminat ile … plakalı araç üzerine ihtiyati tedbir konulması talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

… tarihinde meydana gelen trafik kazasında davalılardan C’ye ait … plakalı araçta bulunan B. vefat etmiştir. Meydana gelen trafik kazası tümüyle aracın sürücüsü olup kendisi de vefat eden D.’nin kusurlu sevk ve idaresi sonucu meydana gelmiştir.

Kaza sonucu A. çok genç yaşında babasını kaybetmiş yetim kalmıştır.

Yapılacak bilirkişi incelemesiyle de babasının davacı müvekkile sağladığı ve üzücü olay olmasaydı sağlamaya devam edeceği destek de belirlenecektir. Ölümle birlikte ciddi olarak maddi bakımdan yoksullaşacak olduğu ve hayat standartlarının çok düşeceği açıktır. Tüm okul masrafları, temel ihtiyaçları, ergin olduktan sonra evlenmesi sırasında ve iş kurma durumlarında babasından göreceği tüm yardımlardan da mahrum kalmıştır.

HUKUKİ NEDENLER        : TBK/55, 56, TTK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

1. … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyasından verilen veraset ilamı,

2. Müteveffaya ait gelir durumunu gösteren belgeler,

3. Trafik kazası tespit tutanağı,

4. Sigorta poliçeleri,

5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

6. Tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı A. için fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere … TL destekten yoksun kalma, … TL manevi tazminat ile … plakalı araç üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)