Cinsel Taciz Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

Cinsel Taciz Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACILAR                        :1.(Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                  2. (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                  3. (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :A. için … TL, B. için …TL ve C. için … TL manevi ve B için fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere … TL maddi tazminatın haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren yasal faiziyle talebi ile davalı adına kayıtlı olan … plaka sayılı araç ile davalı adına kayıtlı taşınmazlara ihtiyati tedbir konulması talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1.Davacı müvekkillerden … henüz 15 yaşında iken davalının birden çok kere tecavüzüne uğramıştır…. Ağır Ceza Mahkemesi … sayılı … tarihli kararında davalının … yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

2.… tarihinde davacı müvekkil A bir bebek dünyaya getirmiştir. … tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda davacı müvekkil …’nın tecavüze uğraması ve hamile kalması sonucu doğurduğu bebeğin %99,9 ihtimalle babasının davalı … olduğu tespit edilmiştir.

3.Davacı müvekkil … küçük yaşında tecavüze uğramış, bu korkunç olay neticesinde hamile kalmış ve bir çocuk dünyaya getirmek zorunda kalmıştır. Bu tür bir manevi çöküntünün tazmini mümkün değildir.

4.Ayrıca diğer davacılar da kızlarının başına gelen bu olay karşısında yaşadıkları çevrede hor görülmüşler ve toplum içine çıkamaz olmuşlardır. Bu durum sadece davacı … aleyhine işlenmiş bir tecavüz değildir. Aile bütünlüğü aleyhine işlendiğinden diğer aile bireylerinin de aleyhine işlenmiş haksız eylem sayılmaktadır.

5.Doğum ve gebelikle ilgili masrafların da tazmini gerektiğinden davacılardan … babası … lehine, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla … TL maddi tazminat talep etmek zorunlu olmuştur. Küçük yaşta tecavüze uğrayarak bir de bebek dünyaya getirmek zorunda kalan, davacılardan … için … TL, babası … için … TL ve annesi … için … TL manevi tazminat talep etmek zorunlu olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER  : TBK/54, 56; TCK/103 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyası, hastane ve doktor raporları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yasal her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM                 :Yukarda açıklanmaya çalışılan nedenlerle; davamızın kabulü ile … için … TL, …  için … TL ve … için … TL manevi tazminat ve B  için fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere … TL maddi tazminatın haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren yasal faiziyle talebi ile davalı … adına kayıtlı olan …. plaka sayılı araç ile davalı adına kayıtlı taşınmazlara ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACILAR VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)