Araçta Maddi Hasar Sigorta Bedeli Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi

Araçta Maddi Hasar Sigorta Bedeli Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                        : Araç hasar bedelinin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. B’nin maliki bulunduğu … idaresindeki … plaka sayılı araç … tarihinde asli kusurlu olarak davacı şirkete … poliçe numarası ile sigortalı … plaka sayılı vasıtaya çarparak araçta maddi hasar meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

2. Davacı şirket sigortalı aracın uğradığı hasarın bedeli olarak sigortalısına … tarihinde … TL ödeyerek sigortalısının haklarına halef olmuştur. Davacı şirkete sigortalı araç pert olmuş ve … TL sovtaj bedeli alınmıştır. Ödenen tazminattan sovtaj bedeli düşülmüş ve bakiye miktar için davalıya kusuru oranında rücu hakkı doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : KTK/96, TTK/1472, HMK, TBK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER

1. Kaza Tespit Tutanağı

2. Hasarlı Araca ait Fotoğraflar

3. İbraname ve Tazminat Makbuzu

4. Poliçe Fotokopisi

5. Ekspertiz Raporu

6. Trafik Kayıtları

7. Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1. … plaka sayılı aracın davalı B’ye ait olması halinde, trafik kaydı üzerine 3. şahıslara devrinin önlenmesi için davacı şirketin mali gücü de dikkate alınarak teminatsız olarak  İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

2. … TL tazminatın ödeme tarihi olan .. tarihinden itibaren işlenmiş yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat