Derkenar İstemi Dilekçesi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Derkenar İstemi Dilekçesi

…. …. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA;

 

 

DOSYA NO              : …/… E.

KONU                        : Derkenar talebimizi içerir dilekçemizdir.

….. ….. İcra Müdürlüğü’nün  …../…. Esas nolu dosyasına sunulmak üzere, Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasının “Tehiri icra talepli” olarak temyiz edildiğine ilişkin dilekçemize derkenar verilmesini arz ve talep ederiz. …./…/….

Davalı vekili

                                                                                                                      Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat