Derdestlik İtirazı Dilekçesi

TCK m. 301 nedir?

Derdestlik İtirazı Dilekçesi

…….  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO                                      :

DAVALI                                            :

VEKİLİ                                             :

DAVACI                                           :

KONU                                               : Derdestlik İtirazımızın Sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Davacı tarafından müvekkilim aleyhine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava dilekçesi müvekkilime …/… tarihinde tebliğ edilmiştir. (EK – 1)

2-) Davacı, aynı alacak için müvekkilime … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya için dava açmıştır. Bu nedenle, tarafları ve konusu aynı olan dava için derdestlik itirazında bulunuyoruz. Derdestlik itirazından dolayı ikinci açılan davanın reddedilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                     : 6100 S. K. m. 114.

HUKUKİ DELİLLER                       :

1- … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dava dosyası.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, derdestlik itirazının kabulü ile davanın usul yönünden reddine karar verilmesi, avukat yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

EK                                                       :

1- … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dava dosyası.

 

Davalı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat