Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Delil Tespiti Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Delil Tespiti Dilekçesi

……….  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNAN                                      : 

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

KARŞI TARAF                               : 

ADRES                                             :

 

KONU                                                  : Müvekkilimizin aracında ../../…. Tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu oluşan hasarın tespiti istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz … …, … plakalı … model binek otomobili ile ../../…. Tarihinde, … Bulvarı’nda seyir halindeyken kırmıza ışıkta durmuştur. Aracı ile kırmızı ışıkta bekleme halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan … plakalı araç müvekkilimizin içinde bulunduğu araca arkadan çarpmak suretiyle maddi zarar hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Konuyla ilgili olarak dava esnasında dinletmek üzere şahitlerimiz hazırdır. (EK 1)

2-) Müvekkilimiz ile diğer aracın sahibi aralarında iki nüsha olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenlemişlerdir. (EK 2) Müvekkilimizin aracı … Sigorta Şirketi’nden Kasko sigortalıdır. (EK 3) Aracında maddi hasar meydana gelen müvekkilimiz otomobilini … Yetkili Servisi’ne bırakarak tamirini sağlatmış, (EK 4) durumu da hasar gerçekleştikten sonra 5 (beş) gün içinde … Sigorta Şirketi’ne yazılı beyanıyla bildirerek zararının tazminini istemiştir. (EK 5)

3-) Müvekkilimizin … Sigorta Şirketi’ne sunmuş olduğu yazılı beyanı, trafik kazası tespit tutanağı ve … Yetkili Servisi’nden alınan tamir bedeli faturasına rağmen sigorta şirketi aracın tamiri için müvekkilimize sadece … TL. ödemiştir. (EK 6) Sigorta Şirketi’nin ödediği miktar aracın hasarını karşılamaya yetmemektedir. Müvekkilimiz aracının hasarının giderilmesi hususunda … Sigorta Şirketi tarafından primlerini eksiksiz ve zamanında ödemesine rağmen mağdur edilmiştir. (EK 7)

4-) Müvekkilimiz adına sigorta şirketine eksik kalan bedelin ödenmesi amacıyla açacağımız tazminat davası öncesinde araçta meydana gelen zararın tespit edilebilmesi amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 106, 400, 6098 S. K. m. 50, 2918 S. K. m. 85, Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

2-) Maddi hasarlı …/…/… tarihli trafik kazası tespit tutanağı.

3-) Aracın Kasko sigorta belgesi.

4-) … Yetkili Servisi’nden alınan fatura örneği.

5-) Müvekkilimizin … Sigorta Şirketi’ne zararının tazmini için verdiği yazılı beyanı.

6-) Sigorta şirketinin aracın tamiri için müvekkilimize … TL. ödediğini gösterir belge.

7-) Müvekkilimizin primlerini eksiksiz ve zamanında ödediğini gösterir çizelge.

😎 Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin aracının tamirinde eksik kalan bedelin … Sigorta Şirketi’nden tahsili için açacağımız tazminat davası öncesinde araçta meydana gelen hasarın tespitine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  ../../….

EK:

 

1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

2-) Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı.

3-) Aracın Kasko sigorta belgesi.

4-) … Yetkili Servisi’nden alınan fatura örneği.

5-) Müvekkilimizin … Sigorta Şirketi’ne zararının tazmini için verdiği yazılı beyanı.

6-) Sigorta şirketinin aracın tamiri için müvekkilimize … TL. ödediğini gösterir belge.

7-) Müvekkilimizin primlerini eksiksiz ve zamanında ödediğini gösterir çizelge.

😎 Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                               Tespit İsteminde Bulunan Vekili

                                                                                                                        Av.

 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat