Denetimli Serbestlik Tedbirine Uymama

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uymama

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Esas Numarası:2009/19289
Karar Numarası: 2012/6012

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmün infazı aşamasında, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması nedeniyle, 5237 sayılı TCK’nın 191/5. maddesi uyarınca verilen “hükmolunan cezanın infazına” ilişkin kararın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olması ve aynı Kanun’un 101/3. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi bulunması, hükümlünün itirazının Aydın Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedilmesi ve bu kararın kesin olması nedeniyle; dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 12.03.2012 tarihinde oy­birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat