DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 3

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 3

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT TALEP EDEN       :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Delil Tespiti Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Telif hakları ve yayın-basın, dağıtım ve satış hakları müvekkil ………… Şirketine ve sahibi ………..’ye ait olan……….. marka hafıza seti, aleyhine tespit istenen kişiler, tarafından haksız olarak çeşitli bölümlerinden kopya yapılarak basılmış ve çoğaltılarak haksız bir şekilde satışa sunulmuştur. Bununla ilgili fatura örneği ilişikte sunulmuştur. (EK-2)
  2. Müvekkil firma yetkilisi ve müvekkil………, bir çok kez aleyhine tespiti istenilen şahısları uyarmalarına rağmen bu kişiler faaliyetlerine devam etmekte olup, ekte sunmuş olduğumuz İnternet sayfası örneklerine göre elektronik İnternet yayın ortamında da yayın yaparak telif hakkı müvekkile ve müvekkil firmaya ait olan eserleri sanki kendi eserleri imiş gibi göstermekte ve bu ortamdan alış-veriş yapanları veya yapacak olanları yanıltmaktadır. Zira kendi eserleri imiş gibi göstermekte ve bu ortamdan alış-veriş yapanları veya yapacak olanları yanıltmaktadırlar. Kendi eserleri imiş gibi gözüken setler ve bilgiler aslında müvekkillerime ait olup, bu kişilerin ürünü değildir.
  3. Aleyhine tespit istenen ………, müvekkil firmandan müvekkile ait olan …… marka Hafıza Setini …./…./…….. ve …./…../……. tarihlerinde satın almış ve üzerinde birkaç küçük değiştirmeler yaparak sanki kendi eseri imiş gibi yayınlayarak düşük fiyatla satışa sunmuş ve hatta İnternet ortamında satış ilanları vererek, İnternet sayfaları oluşturmuştur.
  4. Aleyhine tespit istenen …… ise …….. ile işbirliği içerisine girerek, sanki olduğu www….com sitesini yayın için kullandırarak birlikte çıkar sağlama birliği içerisine girmişlerdir.
  5. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü aleyhine tespit istenen şahıslar hakkında hukuk ve ceza davaları ikame edeceğimizden internet ortamında bulunan www….com web sitesinin tüm yayınına ait ekte sunulan toplam 47 sayfa içeriğinin ve ayrıca dosyamızda (EK-3) en son sayfası olarak verilen (sayfa 26) www….com/index.php sayfasının “html” kaynak (source) kodlarının tespitini sayın mahkemeden istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  HMK. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve sair yasal mevzuat

SÜBUT DELİLLER             :  Aleyhine tespit istenen şahıslara ait İnternet sayfası görüntü örnekleri ve sair deliller.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü;

  1. a) “http:/www….com.” adresine girilerek tüm sayfaların tespit edilmesini,
  2. b) Yukarıda tespiti istenen İnternet sayfasının kimlere ait olduğunun tespitini,
  3. c) Yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasını vekaleten sayın mahkemeden arz ve talep ederiz.

Tespit İsteyen Vekili
Av.

Ek:   1) Vekaletname örneği

2) Fatura örneği

3) Aleyhine tespiti istenen kişilerce yayınlanan www….com web sitesi içeriğinin kağıda aktarılmış liste ve içerik sayfa örnekleri (89 sayfa).

4) www….com/index.php sayfasının “html” kaynak (source) kodları.

5) www….com web sitesinin kime ait olduğu ile ilgili döküm.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat