DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 2

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DELİL TESPİTİ TALEP EDEN                                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF                   : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Delil Tespiti Talebimizden  İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin sahibi bulunduğu ….. … plakalı araç ile müvekkil ………….olarak bilinen yerde ……….plakalı araç ile çarpışmıştır. Meydana gelen kazada tamamen karşı taraf kendisinin de kabul ettiği üzere, kusurludur.
  2. Ancak karşı taraf daha sonradan bu söylemlerinden vazgeçmiş ve müvekkilin aracının tamiratını yaptırmamıştır. Meydana gelen kaza nedeni ile kusur oranlarının, müvekkilin aracındaki hasarın (malzeme ve işçilik dahil) ve hasar nedeni ile araçtaki değer kaybının tespitini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Trafik kaza tespit tutanağı, bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 400-405 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi marifeti ile meydana gelen trafik kazası neticesinde, tarafların kusur oranlarının, araçtaki hasarın (malzeme ve işçilik dahil) ve hasar nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tespitini ve karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Tespit Talep Eden Vekili

Av.

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat