DELİL BİLDİRME DİLEKÇESİ – EK DELİL – 1

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

DELİL BİLDİRME DİLEKÇESİ – EK DELİL – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ek Delil Listemizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Tanıklarımız:

………………..

………………..

…………………

  1. Müvekkilime ait kilitli sandıktaki altınların davalı ve ailesince sandığın kilidinin kırılarak alınması ile ilgili …………Cumhuriyet Başsavcılığının ……../…….no.lu hazırlık dosyası,,
  2. ………..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ………./……. E – …….. K D. İş no.lu tespit dosyası,
  3. Evlilik nedeni ile taraflar arasında düzenlenen çeyiz senedi fotokopisi,
  4. Sandığın anahtarının değiştirildiğine dair keşif ve bilirkişi incelemesi, sandığın müvekkilimde kalan anahtarı,
  5. Altınların miktar ve cinsinin tespiti için yapılacak olan bilirkişi incelemesi vs. tüm deliller.
  6. Fotoğraflar.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 145 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Gerektiğinde duruma göre yeni deliller sunma hakkımızı saklı tutarak elimizde bulunan delillerimiz sunuyoruz. Delillerimizin kabulünü saygıyla talep ederiz.

 

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat