DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ – 1

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

DAVAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO                             :
BEYANDA BULUNAN (DAVALI) : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF (DAVACI) : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                                   : Davaya karşı beyanlarımızın kabulü ile haksız davanın reddine, haksız ve kötü niyetli itiraz nedeni ile davacı – borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR                                :

Açılan dava usul ve yasaya aykırıdır. Ben ……. adlı kişinin vekili değilim. Müvekkilimin ismi yer almadığı için öncelikle davanın husumetten reddini talep ediyoruz. Husumet müvekkilime yöneltildiğinde ise davacı (borçlu) tarafından müvekkilime her hangi bir ödeme yapılmış değildir. Müvekkil ……. icra dosyasına konu senetteki son cirantadır. Bu defilerin bize karşı yöneltilmesi mümkün değildir. Bu yönden de haksız davanın reddini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU                                : Yukarda arz edilen nedenlerle davaya karşı beyanlarımızın kabulü ile haksız davanın reddine, haksız ve kötü niyetli itiraz nedeni ile davacı – borçlunun %20 icra inkâr tazminatına mahkum edilmesine avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                                            Davalı Vekili

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat