DAVAYA KATILMA TALEBİ – 1

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DAVAYA KATILMA TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVAYA KATILMAK İSTEYEN                              :
VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi gereğince düzenlenerek davacıya tebliğ edilen ……tarih ve ……. Sayılı ödeme emrinin iptali amacıyla açılan esas numarası yukarıda yazılı davaya davacının yanında katılma talebimin kabulü ile dava konusu ödeme emrinin iptali talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

1-    …..

2-    …..

3-    …..

KATILMA NEDENLERİ     :

1-    …..

2-    …..

3-    …..

DAVANIN ESASINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  :

1-    …..

2-    …..

3-    …..

TALEP SONUCU                         :  Açıklanan nedenlerle Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi gereğince düzenlenerek davacıya tebliğ edilen …/…/… tarih ve ….. Sayılı ödeme emrinin iptali amacıyla açılan esas numarası yukarıda yazılı davaya davacının yanında katılma talebimizin kabulünü ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmesini saygıyla vekalaten dilerim.

Katılma İsteminde Bulunan Vekili

                                                                                                              Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat