DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

                                                                                                                                                                                                            

DOSYA NO                         :

 

DAVACI                               :

               

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

   

VEKİLİ                  :  

 

KONU                   : Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İstemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak Yetkisizlik kararı verilmiştir.

 

2- Taraflara tebliğ edilen Yetkisizlik kararı kesinleşmiştir.

3- Dosyanın yetkili …………. Hukuk Mahkemesine gönderilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle, mahkemenizin ../../…. tarih ve …./…. Karar sayılı kararı ile Yetkisizlik nedeni ile reddettiği dava dosyasının yetkili olan …………… Hukuk Mahkemesine HMK md. 20’ye göre gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat