DAVAYA CEVAP – YETKİ VE ZAMANAŞIMI İTİRAZI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DAVAYA CEVAP – YETKİ VE ZAMANAŞIMI İTİRAZI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DOSYA NO                                         :

 

CEVAP VEREN  (DAVALI)              :

 

VEKİLİ                                  :

 

KARŞI TARAF (DAVACI)               :

KONU                                   : Cevap Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                                :

1- Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Dilekçenin tebliğinden itibaren 10 günlük süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.

Şöyle ki;

  1. a) Öncelikle dava yetkili mahkemede açılmamıştır. Müvekkilimizin yerleşim yeri mahkemesinde açılması gereken dava bizzat davacının kendi yerleşim yeri mahkemesinde açılmıştır. Bu nedenle mahkemeniz yetkisiz olup, mahkemenizce öncelikle yetkisizlik kararı verilmesi gerekir.
  1. b) Dava …. yıllık zamanaşımına tabi olup, olay üzerinden …. yıl geçtikten sonra açılmıştır. Bu nedenle zamanaşımı bakımından da davaya itiraz etmekteyiz. Dava zamanaşımı nedeniyle reddedilmelidir.
  1. c) Ayrıca müvekkilimiz olaydan ……………… ile birlikte müteselsil sorumlu idi. Bu şahsın davacıya olay ile ilgili olarak ödeme yaptığı ve ibra belgesi aldığını bilmekteyiz. İbra belgelerine ait fotokopiler ektedir. Davacının bunca sene sonra yaşananları unutturarak müvekkilimizden tekrar bu parayı talep etmesi kötüniyetli olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.

d)

e)

f)

2- Yukarıda açıklanan nedenlerle hem esas ve hem de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini talep zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU                               : Açıklanan nedenlerle itirazlarımızın kabulüyle davanın reddine, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat