DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DOSYA NO                         :

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

 

VEKİLİ                  :

 

KONU                   : Davanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak görevsizlik kararı verilmiştir.

 

2- Taraflara tebliğ edilen görevsizlik kararı kesinleşmiştir.

 

3- Bu nedenle kesinleşme tarihinden itibaren iki haftalık süresi içindeki işbu başvurumuzla dosyanın görevli …………. Mahkemesi’ne gönderilmesini talep zarureti doğmuştur.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle Mahkemenizin ../../…. tarih ve …./…. Karar sayılı kararı ile görevsizlik nedeni ile reddettiği dava dosyasının HMK md. 20’ye göre görevli olan ……………….. Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat