Davanın geri alınması nedir? Davanın geri alınması nasıl olur?

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Davanın geri alınması nedir? Davanın geri alınması nasıl olur?

MADDE 123- (1) Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir.

Davanın geri alınması işlemi, hukuki niteliği bakımından bir taraf usul işlemidir. Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir (HMK md. 123). Diğer bir deyişle davacı, dava açtıktan sonra, davalının açık rızası olmadan davasını geri alamaz. Bu nedenle hakim, davacının davayı geri alma iradesini bildirmesi halinde, davalı israftan, davacının davasını ilerde tekrar açabilme hakkını saklı tutarak reri aldığı hususunda rızasının bulunup bulunmadığını açıkça sorması ge­rekir. Davasını geri alan davacı, ileride aynı davayı yeniden açabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat