Dava dilekçesi nasıl tebliğ edilir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Dava dilekçesi nasıl tebliğ edilir?

MADDE 122- (1) Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edi­lir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

Dava dilekçesi hakim tarafından havale edildikten sonra, mahkeme kaleminde (harca tabi davalarda gerekli harçlar alındıktan sonra) dava di­lekçesi esas defterine kaydolunur. Mahkeme kalemi tarafından dava dilek­çesinin bir nüshası davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir (HMK md. 122). Tebligat (pos­ta) gideri, davacımn HMK 120. maddesi uyarınca yatırdığı gider avansından karşılanır, yoksa davacıdan alınır. Dava dilekçesinin davalıya tebliği tara: teşkili ve davacının hukuki dinlenilme hakkının sağlanması bakımından zorunludur. Ayrıca bu tebliğ, davalının dava dilekçesine karşı cevaplarını bildirebilmesini ve cevap süresinin başlamasını sağlaması bakımından da önem taşımaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat