DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, ………….(..). Asliye Hukuk Mahkemesinde (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) resmi nikâhlı olduğu eşinin kendisine ve çocuğuna bakmaması nedeni ile tedbir nafakası davası açmıştır. ………(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas …………/… Sayılı bu dava derdest olup halen devam etmektedir.
  2. Müvekkil ile eşinin biraraya gelmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığı için boşanma davası açmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere tedbir nafakası davası boşanma davasının fer’i niteliğinde olup, birbirleri ile bağlantılı davalardır. Bu durumda açmış olduğumuz tedbir nafakası davasının mahkemenizde görülmekte olan Esas ……../… Sayılı boşanma davası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 166 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, tedbir nafakası davasının boşanma davasının fer’i niteliğinde olması nedeni ile mahkemenizde görülmekte olan ………./… Esas sayılı tedbir nafakası davasının, ………/… Esas sayılı boşanma davası ile birleştirilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat