DAVACININ TANIK LİSTESİNE VE DOSYAYA KARŞI BEYANDA BULUNMA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVACININ TANIK LİSTESİNE VE DOSYAYA KARŞI BEYANDA BULUNMA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
BEYANDA BULUNAN DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Davacının Tanık Listesine ve Dosyaya Karşı Beyanlarımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davalı ve davacı yaklaşık ….. yıldır evlidirler. Bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Davalı koca ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği halde davacı bir eş ve anneden beklenen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Davacı sürekli evi terk etmiş, yükümlüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. Müvekkile sevgi ve saygı göstermemiş, müşterek kızlarının evliliğine bile davacı tek başına kocasından gizli olarak karar vermiştir.
  2. Davacı en son ….. yıl önce eşyalarını yanına alarak evi terk etmiştir. Müvekkilimin iddia edildiği gibi davacıyı dövmesi, ona hakaret etmesi söz konusu değildir. Davacı müvekkilimin fedakârlıklarına, sevgi ve saygısına karşılık verebilseydi şu an her iki tarafta birlikte ve mutlu yaşıyor olacaklardı. Şayet ileri sürüldüğü gibi müvekkilim bu kadar zamandır eşini dövmüş ve aşağılamış olsaydı davacının … sene beklememesi gerekirdi. Yine evlikleri süresi içinde karakola veya adliyeye yansıyan şikâyetlik vakıaları gösteren belgeler, doktor raporları olması gerekirdi. Davacı vekilinin iddia ettiği gibi dayak, şiddet sübuttan yoksun, sırf müvekkilden tazminat talep edebilmek için ileri sürülmüş zorlama, asılsız suçlamalardır.
  3. Müvekkilim eşinin evi terk etmesi nedeniyle tüm hayatında, özelikle iş düzeninde büyük olumsuzluklar yaşamıştır. …………. Mahallesi,……….sokak …..numarada açtığı elektronik malzemeleri sattığı dükkânını işiyle ilgilenemediği için kapatmak zorunda kalmıştır. Banka ve şahıslardan kredi almış ve halen …….. İcra Müdürlüğünün ……../…….. no.lu dosyasıyla icralık duruma düşmüştür. Müvekkil yine …… kredisi ile aldığı ……… plakalı …….aracını zararına satmak zorunda kalmıştır. Müvekkil sadece ….. konutlarında (afet konutu olması nedeniyle banka ipotekli) bir evi, depremde yıkılan konutunun arsasının …/….’sına sahiptir. Emekli aylığı maaşı ile geçinmektedir ve başka bir geliri yoktur.
  4. Netice olarak açılan boşanma davasını kabul etmediğimiz gibi boşanmaya karar verildiği takdirde nafaka ve tazminat taleplerinin reddini talep ediyoruz.

TANIKLARA İLİŞKİN BEYANLAR: Tanık ……. ve ……’yı müvekkilim hiç tanımamaktadır. Tarafların …. yıllık evlikleri ……..’da geçmiştir, davacı …… yıldır…….’da tek başına yaşamaktadır. Dolayısıyla iddia edilen geçimsizliği İstanbul’da yaşayan bu iki tanığın bilmesine imkân yoktur. Diğer tanıklar ……… ve ……. tarafların kızı ve damadıdır. ……… isimli tanık müvekkilimin kızı ile sadece … yıldır evli olup ….. yıllık evliliği bilebilecek durumda değildir. Tanık ………..ise davacının arkadaşıdır ve davacı ile davalının evine sadece 2–3 kez gelmiştir. Davacının iddialarını doğrulayacak düzeyde bilgiye sahip olması mümkün değildir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 240 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Cevap dilekçemizin kabulü ile haksız davanın reddine, bu mümkün olmadığı yani boşanmaya karar verildiği nafaka ve tazminat taleplerinin reddine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Beyanda Bulunan Davalı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat