DAVA DİLEKÇESİNİN AÇIKLANMASI DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVA DİLEKÇESİNİN AÇIKLANMASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dava Dilekçesinin Açıklanmasından İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizce dava dilekçemizde yer alan toplam ……….. TL tutarındaki maaş zam farkı ile ilgili açıklama yapmamıza karar verilmiş ve bir haftalık süre içerisinde açıklanmasına karar verilmiştir. …………. Türk Lirası maaş zam farkının;……….Türk Lirası ……. yılı, ……… Türk Lirası………yılı, …….. Türk Lirası ……. yılı, ………..Türk Lirası ……. yılı ve …….. Türk Lirası ……. yılı ve ………Türk Lirası …….. yılı maaş zam farkıdır. Dava dilekçemizde talep ettiğimiz miktarların açıklanması bu şekildedir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 31 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Dava dilekçemizde talep etmiş olduğumuz ve yukarıda detayını açıkladığımız toplam ……… Türk Lirası dava konusu alacağın; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşuluyla tahsiline karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat