ÇOCUK TESLİMİNE UYMAMA NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

ÇOCUK TESLİMİNE UYMAMA NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………. İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

ŞİKAYET EDEN

 

VEKİLİ

 

 
SANIK
SUÇ TARİHİ
KONUÇocuk teslimi icra emrine uymayan sanığın cezalandırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz ile davalı, ………… Aile Mahkemesi’nin …../…… Esas, ……/……. Karar Nolu ve …/…/…… Tarihli ilamı ile boşanmışlardır.

2- Evliliklerinden olan müşterek çocuk davalıya verilmiştir. Müvekkilim ile çocuğun ilişkisi ise yukarıda esas, tarih ve karar bilgileri verilen mahkeme ilamında düzenlenmiştir.

3- Müvekkilimiz bu görüşmeyi icra memurluğu dışında ve anlaşma ile gerçekleştirmeyi denemiş, ancak davalı anlaşmaya yanaşmamıştır.

4-Bunun üzerine müvekkilimiz tarafından  tarihinde  İcra Md.’nün  E. sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi yapılmış ve sanığa bu husustaki “Örnek No : 3” İcra Emri tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

5-Sanık ilam hükmüne, buna rağmen uymamakta direnmektedir. Müvekkilimiz birkaç kez ilam hükmüne uygun tarih ve saatlerde çocuğu almak üzere memur ile birlikte gitmiş ise de, sanık çocuğu her seferinde müvekkilimden kaçırmıştır. İcra dosyasına kendisine ihtar edilmesine rağmen doktor raporu da ibraz etmemiştir.

6-Sanığın İİK. Madde 25/a ve 341’e göre suç teşkil eden fiilinin cezalandırılmasını talep etmek mecburiyeti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER İİK m. 25/a, 341 ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER1- ………… Aile Mahkemesi’nin …../….. E …../….. K. nolu dosyası.

2-  İcra Md.’ün  E. sayılı dosyası.

3- Sair Yasal Delillerimiz.

TALEP SONUCUAçıklanan nedenlerle İcra ve İflas Yasasının 341. maddesinde belirtilen Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet suçunu işleyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

     

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

                                                                                                               Av.

 

                                                                                                                     

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat