Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi


 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
DAVALI                    :
 
D.KONUSU               : Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi.
OLAYLAR                 :
1-Müvekkil ile davalı ……….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……..tarih  ……..Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu karar ………….tarihinde kesinleşmiştir. Belirtilen kararda tarafların müşterek çocukları ……………….. velayeti davalıya bırakılmıştır.
2-(nasıl bir düzenleme yapıldığı)
3-(neden yeniden düzenleme istendiği)
4-Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açarak müvekkilimle çocuğu arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Boşanma kararı,tanık………….. ve her türlü kanuni
delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkilimle çocuğu arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenerek (müvekkilimin çocuğunu ………………….. kalması (görmesi)) için gerekli kararın verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat