Gaiplik Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                         :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :Hasımsız.
 
DAVA KONUSU              :T.M.K.m.31 vd. hükümlerine göre gaiplik kararı verilmesi talebidir.
 
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkillerimin murisi ……..İli ……….İlçesi Mahallesi (köyü) Cilt……Aile Sıra No……Ve Sıra No……de nüfusa kayıtlıdır.
2-(nasıl gaip olduğu)
3-
4-Bilindiği gibi Türk Medeni Kanununun 31 vd. maddeleri gereğince hakları ölüme bağlı kişilerin gaiplik isteminde bulunabileceklerini öngörmektedir. Müvekkilde (eşi,oğlu gibi)            olması sebebiyle hak sahibidir.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.m.31.vd. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Şahit bayanı,(kazaRaporu olay tutanakları)ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkillerimin murisi………………hakkında gaiplik kararı verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ                        :
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 
 
 
 
 
EKİ      .

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat