Gaiplik Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :Hasımsız.

 

DAVA KONUSU              :T.M.K.m.31 vd. hükümlerine göre gaiplik kararı verilmesi talebidir.

 

 

OLAYLAR                       :

1-Müvekkillerimin murisi ……..İli ……….İlçesi Mahallesi (köyü) Cilt……Aile Sıra No……Ve Sıra No……de nüfusa kayıtlıdır.

2-(nasıl gaip olduğu)

3-

4-Bilindiği gibi Türk Medeni Kanununun 31 vd. maddeleri gereğince hakları ölüme bağlı kişilerin gaiplik isteminde bulunabileceklerini öngörmektedir. Müvekkilde (eşi,oğlu gibi)            olması sebebiyle hak sahibidir.

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.m.31.vd. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Şahit bayanı,(kazaRaporu olay tutanakları)ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkillerimin murisi………………hakkında gaiplik kararı verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ                        :

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

 

 

 

 

EKİ      .

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...