Çocukla Kişisel İlişkinin Kurulması Dilekçesi


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                    :
 
VEKİLİ                      :Av.
 
DAVALI                    :
 
D.KONUSU               : Çocukla kişisel ilişkinin kurulması talebidir.
OLAYLAR                 :
1-Müvekkil oğlu (kızı) ile davalı ……….Asliye Hukuk Mahkemesinin ……..tarih  ……..Esas ve ……..Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu karar ………….tarihinde kesinleşmiştir. Belirtilen kararda tarafların müşterek çocukları ……………….. velayeti davalıya bırakılmıştır.
2-(nasıl bir düzenleme yapıldığı)
3-Müvekkilin Oğlunun (kızının) hatırası olan torununu görmesi ona sevgi ve şefkat göstermesi en medeni bir hakkıdır. Bu hususta davalı ile birçok kez irtibat kurulmasına rağmen davalı müvekkilin oğlunun (kızının) ölümünden beri torunu ile şahsi münasebet kurmasına izin vermemektedir. Bu husus müvekkilin torununu da psikolojik olarak rahatsız etmektedir.
4-Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açarak müvekkilimle çocuğu arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                    :Nüfus kaydı,Boşanma kararı,tanık………….. ve her türlü kanuni
delil.
 
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkilimle davalının yanında bulunan torunu arasında şahsi münasebet kurulmasına karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı Vekili
Nüfus Kaydı                                                                          Av.
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat