Babalık Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Davalının Babalığına ,müvekkile için ……..TL. Maddi ………..TL. manevi olmak üzere toplam ……….TL. tazminata ve çocuk için aylık …………TL. nafakaya hükmedilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                      :
1-(taraflar arasındaki ilişkinin başlaması ve gelişmesi)        böylelikle müvekkile yi kandırarak evlilik dışı cinsi münasebette bulunulmuş ve bu ilişkiden de ………isimli çocuk doğmuştur.
 
2-Davalı müvekkilin ………..ismindeki  kızının(oğlunun) babasıdır. Ancak davalı bir türlü  çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmemektedir. Oysa çocuk davalıdan olup müvekkilin bu güne kadar davalıdan başka hiçbir erkekle ilişkisi olmamıştır.
3-Çocuğa kayyım için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yasılması gereği vardır.
4-Açıklanan nedenlerle işbu davayı açarak davalının babalığına, müvekkile için ……..TL. Maddi ………..TL. manevi olmak üzere toplam ……….TL. tazminata ve çocuk için ayda ………TL. nafakanın tahsiline karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.md.295,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, D.N.A. testi, Doğum kayıtları,fotoğraflar,doktor raporu, Tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Müvekkilenin kızı (oğlu)……….’nun babası olarak davalının babalığına karar verilmesine,
2-Müvekkile için ……..TL. Maddi ………..TL. manevi olmak üzere toplam ……….TL. tazminata,
3-çocuk için aylık ……….TL. nafakanın davalıdan alınmasına ,
4-yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Nüfus Kaydı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat